PHOENIX
MISIA, VÍZIA A HODNOTY

Našou misiou je, klientom objektívne a komplexne poradiť pri výbere investícií a vo všetkých životných fázach byť k dispozícií a stáť pri ňom ako poradca. Odporúčania spokojných klientov sú pre nás motivujúce. Nezávislosť je naším záväzkom.

Našou víziou je, aby sme sa stali investičnými expertmi nezávislého poradenstva pre náročných súkromných klientov, akademikov a podnikateľov v Európe. Zároveň umožňujeme našim PHOENIX poradcom nastúpiť atraktívnu kariéru a fundované vzdelávanie.

 • P

  Professional

  Zakladáme si na vysokej profesionalite. Z tohto dôvodu sa chceme obklopovať motivovanými ľuďmi, ktorí sú pripravení sa stále zlepšovať a neustále na sebe pracovať.

 • H

  Honesty

  Poctivosť a úprimnosť nás vystihuje. To je tá najlepšia cesta, ako sa vyhnúť chybám, nedorozumeniam a sklamaniam. Presne takto komunikujeme aj s našimi klientmi.

 • O

  Objective

  Rozhodujeme sa objektívne a na základe faktov. Presne na základe tejto objektivity chceme nájsť aj naše miesto na trhu a uspieť.

 • E

  Exclusive

  Prostredníctvom exkluzivity pri poradenstve ponúkame ľudom možnosti, ako žiť lepší život a zároveň im pomáhame prekonať nepriaznivé situácie.

 • N

  Necessary

  Sme presvedčení o tom, že je nevyhnutné pre každého z nás, prevziať zodpovednosť za svoj odchod do dôchodku do vlastných rúk.

 • I

  Innovative

  Teraz a aj v budúcnosti ponúkame našim klientom inovatívne investičné možnosti. Len to zabezpečuje kontinuálne dobrý vývoj v individuálnych portfóliách.

 • X

  Xtra Ordinary

  Výnimočný klientský servis a obzvlášť dobrý výkon v našich investičných portfóliách sú našou každodennou výzvou.

Partneri

V prvom kroku spoločne analyzujeme ciele a želania, ktoré sú pre Vás dôležité. Paralelne s tým prebieha vyhodnotenie Vašich doterajších rozhodnutí v oblasti financií a zabezpečenia. Na tomto základe máme dobrú východiskovú pozíciu pre poradenstvo.

S dôrazom na analýzu potrieb a zozbierané finančné údaje, identifikujeme potenciálne možnosti úspor a priestor na optimalizáciu.

Až teraz spoločne rozpracujeme zadefinované míľniky a očakávania a vytvoríme investičný koncept.

Keď je investičná stratégia daná, môže pristúpiť k zmluve na nákup podielových fondov, ktorá je potvrdená Vaším podpisom. Pred tým Vás, samozrejme, informujeme o možnostiach a rizikách danej investície. Ako už bolo spomenuté, ceníme si hodnoty, kontinuitu a dlhodobú spoluprácu s našimi klientmi. Krátkodobé zmluvy a spolupráca sú nám cudzie. Naším cieľom je byť dôveryhodný partner na celý život.

Keďže sa časom menia aj Vaše ciele a želania, prebiehajú v dohodnutých intervaloch pravidelné návštevy poradcu u Vás. Prípadne, keď si to vyžiada situácia na finančných trhoch. Radi Vám v pravidelných intervaloch preveríme, či vytýčená investičná stratégia ide dohodnutým a želaným smerom, alebo je potrebná úprava.

ZASLÚŽIME SI VAŠU DÔVERU

Osobitná pozornosť je venovaná samotnému poradenskému procesu. Naši spolupracovníci sú výborne vyškolení, aby vedeli pre svojich klientov nájsť riešenie na mieru, či už v oblasti investovania alebo úverov. Prostredníctvom povinného kontinuálneho vzdelávania posilňujeme naše know-how.

Vy, ako klient, ste pre nás veľmi dôležitý. Chceme Vás spoznať a porozumieť Vám – tak vznikne pre Vás vytvorený individuálny investičný koncept. Vytvorený k dnešnému dňu, ale pripravený slúžiť celý život.

Každému človeku sa počas života menia jeho finančné nároky, potreby a ciele.

Rovnako dynamicky sa musí meniť a prispôsobovať aj poradenstvo a plánovanie. A takýto vzťah vyžaduje dôveru.

To je možné, na základe našich skúseností, vybudovať len na partnerstve založenom na kontinuite, bez krátkodobých zmien v poradenstve alebo stratégií.

„Preto máte v spoločnosti PHOENIX vždy rovnakého partnera, ktorý sa o Vás a Váš majetok dlhodobo stará.“

„Dobrý investičný poradca nezarába na svojom klientovi, ale so svojím klientom.“

ROZSIAHLY VÝBER PRODUKTOV A VHODNÝ INVESTIČNÝ KONCEPT

Nielen pri poradenstve, ale aj pri výbere produktov, ktoré pripadajú pre Vás do úvahy, sme neutrálni a umožňujeme komplexne zhodnotiť Vaše želania, potreby a ciele. Len týmto spôsobom môže byť vybratá tá správna forma zabezpečenia, ale aj investície. Nezávislosť je naša silná stránka preto, lebo staviame do popredia Vaše potreby.

Prajete si, aby bol Váš voľný kapitál uložený tak, aby Vám v budúcnosti prinášal pravidelný výnos, alebo aby sa jeho hodnota zvyšovala? Vždy pre Vás nájdeme vhodný produkt ako investíciu, podiel v spoločnostiach alebo úročené vklady. Kladieme dôraz na vhodnosť produktu pre klienta z hľadiska rizík, výkonnosti aj likvidity.

„PHOENIX si zakladá na dlhodobej spolupráci s férovými a spoľahlivými partnermi.“

EXKLUZÍVNE, NEZÁVISLE A DÔVERYHODNE

Správne uloženie kapitálu, správna investícia a správny fond: my ponúkame našim klientom rozsiahle a na mieru ušité poradenstvo a investičné služby. Obzvlášť hrdí sme na našu nezávislosť – sme pripravení splniť očakávania klientov, ktorí majú vysoké nároky. Kto robí veľa, mal by mať tiež možnosť dovoliť si veľa.

Ako nezávislá investičná poradenská spoločnosť dávame odporúčania našim klientom bez postranných úmyslov, alebo bez ovplyvňovania zo strany bánk či produktových partnerov. Chceme ísť spoločnou a dlhodobou cestou.

Úspech chceme dosiahnuť spoločne: poradenstvo robíme dlhodobo a budovanie majetku plánujeme kompaktne. Špecializujeme sa na podielové fondy, investície a sledujeme finančné trhy s dlhoročnými skúsenosťami.