Five factors why the Slovak pension system can collapse

Slovenské dôchodky sú úbohé, prvý pilier preťažený, finančná gramotnosť nízka, o pár desiatok rokov začne krajina starnúť.

Do druhého piliera vstupuje iba tretina mladých ľudí a pritom viacej ako polovica slovenskej populácie v produktívnom veku sa nezaujíma o svoj dôchodok. Ako z toho von?

Reprezentatívny prieskum medzi dospelou populáciou, november 2016, agentúra Focus

Postupne a spolu

Súčasné dôchodky a blízku budúcnosť môže riešiť iba osvietená štátna politika a premyslené hospodárenie Sociálnej poisťovne. Stále je tu však nesmierne široký priestor na vzdelávanie a komunikáciu. O svojich budúcich dôchodkoch totiž paradoxne rozhodujú ľudia vo veku, keď ich to najmenej zaujíma – keď sú mladí. Po skončení školy, pri nástupe do práce, v čase, keď chcú veľa cestovať, zažiť, alebo si zakladajú rodinu. Dôchodok im pripadá vzdialený a v tom čase sa môže stať, že stratia najväčšie výhody: skoré začatie sporenia si na dôchodok a správne rozloženie úspor.

Slovenský dôchodkový systém je postavený na troch pilieroch. V prvom pilieri, čiže v solidárnom, sme všetci, druhý je dobrovoľný a takzvaný zásluhový, kde však po vstupe sporíte už povinne. Práve v tomto type sporenia prieskumy potvrdzujú pretrvávajúce nižšie znalosti sporiteľov o negarantovaných dôchodkových fondoch, no práve tie môžu v dlhodobom horizonte prinášať vyššie výnosy a tým aj väčšie dôchodky.

Mladí ľudia by si zaslúžili viacej pozornosti, vysvetľovania a jasnej argumentácie. Do diskusie s nimi na univerzitách vstúpili odborníci z financií aj legislatívy. Každá generácia má právo definovať si nanovo rebríček hodnôt a povinnosťou ich mentorov je odovzdať im skúsenosti a odporúčanie.

Finančná teória hovorí, že napríklad rozdiel medzi dvoj- a šesťpercentným ročným zhodnotením z pohľadu dlhodobého sporenia na 30 rokov môže znamenať dvojnásobok nasporenej sumy pri odchode do dôchodku.
Študentom tieto pravidlá vysvetľujú odborníci z vysokých škôl, ministerstva práce a sociálnych vecí, ale aj finančníci. V Bratislave na Ekonomickej univerzite nestačili iba prezentácie a na účastníkov sa zosypali otázky od znenia zákona až po praktické rady. Hlasovaním v plnej aule sa však ukázalo niekoľko dôležitých informácií.

Pravidlo číslo jedna znie:

Ak chcete vstúpiť do zásluhového druhého piliera, potom ideálna chvíľa je vtedy, keď vstupujete na pracovný trh. Už desaťročný rozdiel môže nasporenú sumu zdvojnásobiť – ak si človek začne na dôchodok šetriť už v 25-ke v porovnaní so vstupom v 35 rokoch, ktoré sú hraničné pre vstup.

Vyššie dôchodkové úspory môže sporiteľovi priniesť aj rozumné rozloženie rizika medzi garantované a negarantované dôchodkové fondy. Dnes však ľudia aj v mladšom a strednom veku investujú „na istotu“, teda prevažne do garantovaných fondov. Je to na škodu veci.

Marián Kopecký z Allianz SDSS na otázky študentov odpovedá: „Odporúčame mladým ľuďom sporiť výhradne v negarantovaných dôchodkových fondoch. Potom približne vo veku 35 rokov mať napríklad 80 percent v negarantovaných fondoch a vo veku 45 rokov si stále držať pomer 50 na 50. Následne postupne presúvať úspory viac a viac do garantovaných fondov.“

„Hovorí sa, že ľudia čakajú istoty, ale jedinou ich istotou je, že žiadnu istotu mať nebudú. Jediné, čo môžu spraviť, je rozložiť riziko z budúcnosti na niekoľko nôh, teda na prvý, druhý a možno aj tretí a štvrtý pilier,“ komentuje diskusiu so študentmi Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Nie štát, ale človek sám dnes má väčšinu nástrojov na to, aby si udržal životný štandard, na aký je zvyknutý v produktívnom veku. Teda aby sa priblížil životu európskeho dôchodcu, a nie jeho chudobného slovenského príbuzného.

 

 

Category
Most read

Five factors why the Slovak pension system can collapse

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close