PHOENIX
POSLÁNÍ, VIZE A HODNOTY

Našim posláním je komplexní a objektivní investiční poradenství u našich zákazníků a schopnost je dlouhodobě doprovázet a být jim k dispozici v roli finančních poradců. Doporučení ze strany spokojených zákazníků je jednou z našich hlavních motivací. Nezávislost je naší povinností.

Máme vizi stát se předními investičními experty v nezávislém finančním poradenství pro náročné zákazníky z privátního sektoru, akademiky a podnikatele v Evropě tím, že nabídneme atraktivní kariérní možnosti a odborné zvyšování kvalifikace pro své poradce.

 • P

  Professional

  Základem je pro nás vysoká profesionalita. Z toho důvodu se chceme obklopovat motivovanými lidmi, kteří jsou připraveni na sobě trvale a tvrdě pracovat.

 • H

  Honesty

  Vyznačujeme se upřímností a přímostí. Je to nejlepší způsob jak se vyhnout chybám, nedorozuměním a zklamáním.

  Právě o to se snažíme v komunikaci se svými zákazníky.

 • O

  Objective

  Rozhodujeme se objektivně a na základě faktů. Právě díky této objektivitě podporujeme rovnou hospodářskou soutěž.

 • E

  Exclusive

  Díky exkluzivitě našeho finančního poradenství nabízíme lidem šanci lépe řídit svůj život, a tím jim pomáháme předcházet nežádoucím situacím.

 • N

  Necessary

  Jsme přesvědčeni o tom, že je pro každého z nás nevyhnutelné vzít zodpovědnost za své příjmy do vlastních rukou.

 • I

  Innovative

  Nyní i do budoucna nabízíme našim zákazníkům inovativní investiční řešení. Pouze to zaručí kontinuální pozitivní vývoj jednotlivých portfolií.

 • X

  Xtra Ordinary

  Vyjímečný klientský servis a obzvlášť dobrý výkon v našich investičných portfóliích jsou naší každodenní výzvou.

Partneři

V prvním kroku společně analyzujeme cíle a přání, která jsou pro Vás důležitá. Paralelně s tím analyzujeme současný stav Vašich dosavadních finančních a pojistných opatření. Tím získáme fundovanou výchozí pozici pro naše poradenství.

Na základě analýzy Vašich požadavků a přijetí finančních dat identifikujeme potenciální možnosti úspor a eventuální potřebu jednat. Teprve v tuto chvíli společně stanovíme další postupy a zpracujeme jasný vkladní a investiční koncept.

Je-li stanovena investiční strategie, dojde k realizaci zakázky a Vy potvrdíte nákup investičních fondů Vaším podpisem. Navíc Vás detailně informujeme o tom, jaké možnosti či rizika se pojí s příslušnou formou vkladu. Jak už bylo řečeno výše, klademe důraz na kontinuitu a dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky. Krátkodobé obchody jsou pro nás cizím pojmem. Našim cílem je stát se pro Vás doživotním, důvěrným partnerem.

Protože se v průběhu času také mění Vaše cíle a přání, doporučujeme tzv. check-ups (průběžné kontroly). Samozřejmě také v případě změn na finančních trzích. Rádi budeme v pravidelných intervalech prověřovat, zda je v rámci Vašeho finančního směřování nutné jednat a měnit Vaši investiční strategii.

ZASLOUŽÍME SI VAŠI DŮVĚRU

Středem našeho zájmu je komplexní poradenství. Naši zástupci prošli profesionálním školením, aby byli schopni nabídnout našim zákazníkům řešení šitá na míru – jak v oblasti investic, tak v oblasti financování. Know-how naší firmy posilujeme průběžnými opatřeními zaměřenými na další vzdělávání.

Vám, jako zákazníkovi, přikládáme velký význam. Chceme Vás poznat   porozumět Vám, abychom se mohli dynamicky přizpůsobovat a vyvíjet stejně jako vase potřeby. Takový investiční concept vyžaduje důvěru, která bude fungovat dlouhodobě, třeba po celý život.

 

„Právě z tohoto důvodu máte u společnosti PHOENIX k dispozici stále stejného poradce, který Vás a Váš majetek – dlouhodobě doprovází.“

„Dobrý investiční poradce nevydělává na svých zákaznících, ale se svými zákazníky.“

OBSÁHLÁ NABÍDKA PRODUKTŮ A VHODNÉ INVESTIČNÍ KONCEPTY

Nejen v poradenské činnosti, ale také při výběru pro Vás eventuálně vhodných produktů, zůstáváme neutrální. Díky velkému množství investic umožňujeme obsáhlé a také Vašim přáním a cílům přizpůsobené preventivní a vkladové plánování. Nezávislost při tom stojí v popředí, neboť cítíme závazek vůči Vám a Vašim potřebám. Chcete zvýšit výnosnost Vašeho volného kapitálu nebo s postupem času znásobit Váš majetek? Najdeme pro Vás vhodné investiční produkty, jako jsou investiční fondy, podílnictví nebo úročitelné cenné papíry, přičemž je kladen důraz na vhodný produkt pro klienta, z hlediska rizik, výkonnosti a likvidity.

„Firma PHOENIX je synonymem pro dlouhodobou spolupráci s férovými a spolehlivými partnery.“

EXKLUZIVNĚ, NEZÁVISLE A DŮVĚRNĚ

Správná kapitálová investice a správný fond: nabízíme svým zákazníkům komplexní poradenské a investiční služby šité na míru jejich potřebám. Jsme pyšní, že pečujeme o zákazníky s vysokými nároky a očekáváními. Ten, kdo podává velké výkony, může mít i vysoké nároky.

Jako nezávislý majetkový a finanční poradenský institut radíme svým zákazníkům bez jakýchkoliv vazeb na banky nebo jejich produkty. Chceme společně s Vámi touto cestou kráčet dlouhodobě a dosáhnout úspěchu: nabízíme dlouhodobé poradenství a plánujeme růst Vašeho majetku komplexně. Specializujeme se na fondy, investice a spoléháme se na naše dlouhodobé zkušenosti na finančním trhu.